AKIL KÜPÜ'NDE EĞİTİM VE TEKNOLOJİ

18. yüzyılın önemli düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau oyunu çocuğun işi olarak görmüştür. 0-6 yaş grubu çocuk eğitiminin oyun yoluyla olabileceğine inanıyoruz ve eğitim programımız buna yönelik olacaktır. Branş etkinliklerimiz olacak olan İngilizce, satranç, jimnastik, halk oyunları, resim gibi etkinlikler yine oyun yoluyla çocuklarımıza kazandırılacaktır. Yaşadığımız dönemin 6 yaş öncesinde en tartışılan etkinliği olan bilgisayar eğitimi velinin isteğine bırakılacaktır. Verilen bilgisayar eğitimi ‘TABLET’ metodu ile resime yönelik ağırlık kazanacaktır.